Home

Každá oprava je dôležitá a každá strecha chráni

MONTÁŽNE PRÁCE

 • oprava strechy
 • montáž krovov
 • pokrývanie striech
 • klampiarske konštrukcie
 • oprava strešných prestupov
 • motáž prístreškov a altánkov

NATIERAČSKÉ PRÁCE

 • nátery fasád, striech,
 • nátery veľkoplošných konštrukcií, stožiarov, komínov
 • nátery odkvapových zvodov a žľabov

ČISTIACE PRÁCE

 • umývanie okien, sklenených stien, presklenných plôch
 • čistenie fasád vysokotlakovým čističom
 • čistenie a údržba interiérových a exteriérových konštrukcií
 • čistenie odkvapových žľabov
 • odstraňovanie snehu zo striech
 • pílenie stromov v rizikových podmienkach

Oprava, strecha sú tie slová ktoré nás nájdu